V obdobju razglašene epidemije (13. 3. 2020 do 31. 5. 2020) so imeli samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci zagotovljeno finančno pomoč države. Za pridobitev pomoči so morale navedene osebe izpolnjevati predpisane pogoje. V obdobju razglašene epidemije (23.10. 2020 ) imajo samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci zagotovljeno finančno pomočNadaljuj z branjem …

26.10.2020 Pogoji za pridobitev pravice do delnega povračila nadomestila Delavcem začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Po vaši oceni bodo vaši prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če niste poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeneNadaljuj z branjem …

Z dnem 20.04.2020 in dne 04.05.2020 se v odnosu do končnih potrošnikov odpira ponovni začetek dela širšemu krogu dejavnosti obrtnikov in podjetnikov. Veliko pozornost bo potrebno nameniti tudi izvajanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenje koronavirsua, protokole izvajanja dejavnosti do strank pa morate oblikovati za varnost sebe in drugih. Poskrbimo zaNadaljuj z branjem …

V priponki so pogosta vprašanja in odgovori, katere nas zadevajo. Uporaba: Odprite Word dokument, omogočite urejanje in z klikom na tipko CTRL+Vprašanje odprete odgovor. Lahko pa se seveda premikate prosto po dokumentu.

Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? Objavljamo preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalcedoloča tudiNadaljuj z branjem …