Z dnem 20.04.2020 in dne 04.05.2020 se v odnosu do končnih potrošnikov odpira ponovni začetek dela širšemu krogu dejavnosti obrtnikov in podjetnikov.

Veliko pozornost bo potrebno nameniti tudi izvajanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenje koronavirsua, protokole izvajanja dejavnosti do strank pa morate oblikovati za varnost sebe in drugih.

Poskrbimo za odgovoren stik s strankami in varno izvajanje dejavnosti

Podlaga za zadnje odpiranje družbe, s čimer se bodo začele izvajati tudi številne dejavnosti naših obrtnikov in podjetnikov, so bila tudi priporočila in navodila NIJZ – Priporočila za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2, Ministrstvo za zdravje RS pa je ob tem objavilo tudi Navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije.

Gre predvsem za skupek obveznosti obrtnikov in podjetnikov za zagotavljanje ukrepov in potrebne zaščitne opreme, uveljavljanje temeljnih higienskih ukrepov, obnašanja zaposlenih in strank ter oblikovanja takega načina dela v prodajalnah in poslovnih prostorih, ki bo zagotavljal kar najmanjšo možnost širjenja virusa.

K oblikovanju ustreznih protokolov dela so že pristopile tudi strokovne sekcije naše stanovske organizacije, ki so za nekatere dejavnosti že pripravile tudi svoja njim lastna priporočila, nekatera izmed njih spodaj s povezavami tudi navajamo, prispevek pa bomo sproti še dopolnjevali.

Pomembne povezave:

Priporočila strokovnih sekcij OZS:

Dodaj odgovor